วีซ่า

เราให้บริการทางด้านวีซ่าธุรกิจ บริการเตรียมเอกสารวีซ่า วีซ่า Non-B วีซ่าติดตาม สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทย และ วีซ่าเกษียณอายุ

ใบอนุญาตทำงาน

เราให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยทุกรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จนถึงยกเลิกใบอนุญาติทำงาน

จดทะเบียนธุรกิจ

เรารับจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคัม รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ออฟฟิส

บริการหาออฟฟิสให้เช่าสำหรับลูกค้าที่สนใจ โดยจะเป็นออฟฟิสในตึกและอาคารในเขตกรุงเทพชั้นใน รวมถึงให้บริการออฟฟิสเสมือนจากบริษัทชั้นนำในกรุงเทพ

บัญชีและภาษี

รับจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกประเภท ให้คำปรึกษา จัดทำงบการเงิน โดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรามาจากหลากหลายประเภทธุรกิจ นี่คือบางส่วน

ติดต่อเรา