เกี่ยวกับเรา

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เราให้บริการลูกค้า ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในธุรกิจที่เราทำ และด้วยความรู้ทางด้านกฏหมาย การเงิน และการบัญชี ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ชองลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจ แม้ว่าเรื่องนั้นๆ จะมีความเฉพาะเจาะจงแค่ไหน เราสามารถวางแผนล่วงหน้า ดำเนินการ และติดตามผลในทุกๆด้าน ทุกๆแง่มุม ของงานนั้นๆ นอกจากนี้ความรู้และความเข้าใจเหล่านั้น ยังช่วยให้เราจัดการ ดำเนินงาน จนถึงส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เรามีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเสมอมา เราสามารถควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้ค่าบริการของเราไม่สูงจนเกินไปนัก แต่คุณภาพเท่าเดิม  และแน่นอนว่า เราจะทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสมอ

ทำไมเราถึงแตกต่าง

  • ใส่ใจในทุกรายละเอียด

  • มีความรู้ในด้านกฏหมาย การเงิน และการบัญชี

  • เข้าใจการดำเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี

  • งานไม่ผิดพลาด และเสร็จตรงเวลา

  • เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหางานยากๆ

  • ติดต่อสะดวก และตอบรับอย่างรวดเร็ว

ประสบการณ์การทำงาน

การเงินและการบัญชี - 30 ปี
สำนักงานให้เช่า - 10 ปี
ให้คำปรึกษา - 10 ปี
กฏหมาย - 5 ปี
Company Limited Registration in Bangkok, Thailand