เปลี่ยนที่อยู่บริษัท ในประเทศไทย

บริการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงาน (และสาขาา) รวมถึงเปลี่ยนที่อยู่บริษัท ที่  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน ( กรณีกรรมการ หรือ พนักงาน เป็นชาวต่างชาติ และมี ใบอนุญาตทำงาน ) รวดเร็ว ว่องไว โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลในทุกขั้นตอน งานเสร็จตรงเวลา ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก หรือ ต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะตามมา หากเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทไม่เสร็จทันตามกำหนด

กำหนดการทำงาน

  1. ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร – 2 วัน
  2. ดำเนินการเปลี่ยนที่อยู่ที่สถานที่ราขการที่เกี่ยวข้อง – 3 -5 วัน