เปลี่ยนแปลงกรรมการ และอำนาจกรรมการ

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท กรรมการเข้า กรรมการออก และแก้ไขอำนาจกรรมการ ที่ใช้ลงนามผูกพันในเอกสารต่างๆของบริษัท หลังจากมีมติจากที่ประชุมผุ้ถือหุ้น หรือ มติจากคณะกรรมการ โดยทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์ รวดเร็ว ว่องไว พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน งานเสร็จส่งตรงเวลา

ค่าธรรมเนียมราชการ

  1. กรรมการเข้าคนละ 400 บาท

  2. กรรมการออก (ไม่มีจำกัด) 400 บาท

  3. เปลี่ยนอำนาจของกรรมการ 400 บาท

เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับ

  1. หนังสือรับรองบริษัท

  2. หนังสือพิมพ์

  3. แบบ บอจ.4 – รายการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

  4. แบบ ก.